Terestrické laserové skenovanie je technika získavania presných 3D geodetických dát prostredníctvom laserových snímačov. Tento postup sa používa na vytvorenie detailného digitálneho modelu povrchu alebo priestoru.

Naša technológia

V našej firme sme si uvedomili výhody, ktoré Leica BLK360 G2 prináša pre 3D skenovanie interiérov a exteriérov budov. Toto výkonné zariadenie sme začali aktívne využívať pri našich projektoch v oblasti architektúry, stavebníctva a inžinierstva, a s obdivom sme sa presvedčili o jeho prínose pre náš tím.

Leica BLK360 G2 nám umožňuje rýchlo a presne snímať okolie budov. Jeho schopnosť zachytiť až 360 000 bodov za sekundu s presnosťou do 4 mm nám poskytuje detailný súbor údajov, ktoré sú nevyhnutné pre vytváranie presných 3D modelov a plánov budov. Tieto modely následne slúžia ako základ pre našu prácu, či už ide o návrh, rekonštrukciu alebo meranie.

Vďaka svojej mobilnosti je Leica BLK360 G2 skvelým nástrojom na mieste skenovania. Jeho kompaktné rozmery a jednoduché ovládanie umožňujú našim profesionálom ľahko prenášať ho na rôzne miesta a efektívne skenovať interiéry a exteriéry budov. Nielenže šetríme čas, ale aj zjednodušujeme celý proces dokumentácie.

Skenovacie údaje z Leica BLK360 G2 môžeme rýchlo a jednoducho importovať do softvéru, ktorý sme získali spolu so skenerom. Tento softvér nám poskytuje nástroje na spracovanie a vizualizáciu údajov priamo na našich mobilných zariadeniach. To nám umožňuje okamžite prehľadávať a analyzovať výsledky skenovania a poskytovať spätnú väzbu na mieste.

Vďaka kombinácii Leica BLK360 G2 a príslušného softvéru sme schopní efektívne pracovať na našich projektoch. Skenovacie údaje nám poskytujú presný obraz skutočného stavu budov, čo nám umožňuje lepšie plánovať a realizovať naše projekty. Zlepšuje to aj spoluprácu so zákazníkmi a umožňuje im lepšie porozumieť navrhovaným konceptom a riešeniam.

Vďaka Leica BLK360 G2 sme schopní presnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie pracovať pri 3D skenovaní interiérov a exteriérov budov. Toto výkonné zariadenie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho pracovného procesu a poskytuje nám konkurenčnú výhodu v oblasti architektúry a stavebníctva.

LEICA BLK360 G2

Scroll to Top